ارسال زمانبندی شده محتوا به شبکه‌های اجتماعی

در این نوشته ابتدا راه ساخت ربات اختصاصی تلگرام و سپس ارسال زمانبندی شده محتوا با این ربات را خواهید آموخت. در مرحله بعد کاری می‌کنیم پست تلگرامی شما در توییتر، و از آن طریق در سایر شبکه‌های اجتماعی منتقل شود؛ بصورت خودکار و بدون نیاز به انجام کاری اضافه از شوی شما.

ادامه خواندن

همکاری در فروش بدون وبسایت

همکاری در فروش تا چه حد به وبسایت وابسته است؟ آیا می‌توان بدون سایت هم در آن موفق بود؟ بجز وبسایت چه گزینه‌هایی پیش روی ماست؟ در این نوشته به بررسی تحلیلی پاسخ این سوالات می‌پردازیم.

ادامه خواندن
بستن منو